به گزارش روابط عمومی هیئت اسکواش استان اصفهان، در راستای طرح استعدادیابی دو نفر از مربیان مجرب هیئت اسکواش استان اصفهان یکشنبه -۲۲ اردیبهشت ماه- با حضور در دبستان دخترانه خرد اصفهان، به آموزش اصول اولیه ورزش اسکواش در بین دانش‌آموزان این مدرسه پرداختند.

هدف از آموزش اسکواش به دانش‌آموزان، کشف مستعدین، آموزش تخصصی به آن‌ها، ارتقای سطح اسکواش استان و در نهایت معرفی مستعدین به تیم ملی است.